मधेपुरा प्रखंड के सभी गाँव


SR          PANCHAYAT                       VILLAGE                                                             TOLA
1074       BUDHMA                             BHADAUL                                                           BHITTA MUSAHARI
1075       BUDHMA                             BUDHMA                                                            BUDHAMA M WEST
1076       BUDHMA                             BUDHMA                                                            BUDHAMA NORTH
1077       BUDHMA                             LAKHRA                                                              BUDHAMA NEAR RILWAY
1078       DURGAON                          BAKHRI                                                               BAKHARI EAST
1079       DURGAON                          BAKHRI                                                               BAKHARI GOTH
1080       DURGAON                          BAKHRI                                                               BAKHARI WEST HARIZAN TOLA
1081       DURGAON                          DHORGAON                                                      BIN TOLA
1082       DURGAON                          DHORGAON                                                      GIDHA NORTH MUSAHARI
1083       DURGAON                          DHORGAON                                                      JAGIR NEW MUSAHARI
1084       KHOPAITI                            MUDWALA                                                         MURWALA
1085       KHOPAITI TUNIYAHI          GOTHKHOPAITI                                                GOTH KHOPATI
1086       KHOPAITI TUNIYAHI          TUNIAHI UTTARWARI                                      TUNIYAHI GOTH
1087       MADANPUR                        MADANPUR                                                       JAIPRAKASH NAGAR
1088       MADANPUR                        MADANPUR                                                       MAINIYARI
1089       MADANPUR                        MADANPUR                                                       MATNAZA
1090       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       BHARAHI MARKET
1091       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       GARHIA MUSHAHKI
1092       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       MADHUBAN SARPANCH TOLA
1093       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       MADHUBAN WEST
1094       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       NAV TOLIA
1095       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       TURKAHI
1096       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       TURKAHI EAST
1097       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       TURKAHI NORTH
1098       MADHUBAN                        MADHUBAN                                                       TURKAHI SHAMA TOLA
1099       MAHEHEWA                        CHAURA                                                             BARAMOTTAR TOLA
1100       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         ARAHA MUSAHARI
1101       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         ARAHA YADAV TOLA
1102       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         BHARAHI CHAMAR TOLA
1103       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         BHARAHI YADAB TOLA
1104       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         BHARAHJ MIYA TOLA
1105       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         BHIM PURA
1106       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         BICH MUSHAHAR TOLA
1107       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         GAHGA PRASAD TOLA
1108       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         M CHAMAR TOLA
1109       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         M YADAB TOLA
1110       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         MARUAHA KUMAR TOLA
1111       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         MOCHI TOLA 1
1112       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         MOCHI TOLA 2
1113       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         NIHALPATTI TELIYARI
1114       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         POKHAR MUSHARI
1115       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         RAIPUR EAST
1116       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         RAIPUR YADAB TOLA
1117       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         RAJPUR MIYA TOLA
1118       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         RAJPUR PASWAN TOLA
1119       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         RAJPUR YADAB TOLA 1
1120       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         SHARMA TOLA
1121       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         SIMRI YADAV TOLA
1122       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         SUNDAR PATTINEAR RAYWAY
1123       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         TAILYARI
1124       MANIKPUR                          MANIKPUR                                                         WEST YADAB TOLA
1125       MATHAHI                             LACHHMIRAMPUR DAKHINWARI                    LAXMIPUR DAXIN
1126       MATHAHI                             LCHHMIRAMPUR UTTARWARI CHAKLA        LAXMI RAMPUR
1127       MATHAHI                             MATIAHI                                                             MATHAHI WEST
1128       MATHAHI                             PITHAHI                                                              BERWA
1129       MATHAHI                             PITHAHI                                                              BIRIHIYA
1130       MATHAHI                             PITHAHI                                                              NAYANAGAR MUSAH
1131       MATHAHI                             PITHAHI                                                              PITHAHI
1132       MATHAHI                             PITHAHI                                                              PITHAHI NORTH
1133       MURHO                               MURHO                                                              DARZI TOLA
1134       PAPARIA                              PARARIA                                                            PARARIA WEST
1135       SAHUGARH                        GORHIARI                                                          GORIYARI
1136       SAHUGARH                        SAHUGARH                                                       DOLLA RAM TOLA
1137       SAHUGARH                        SAHUGARH                                                       KARU TOLA
1138       SAHUGARH                        SAHUGARH                                                       PATHRAHA TOLA
1139       SAHUGARH                        SAHUGARH                                                       SIMAPER TOLA
1140       SAHUGARH                        SAHUGARH                                                       SINGHPUR TOLA
1141       SAKARPURA BETON         BETAUNA                                                           BETAUNA EAST
1142       SAKARPURA BETON         BETAUNA                                                           BETAUNA NORTH
1143       SAKARPURA BETON         BETAUNA                                                           NAYA NAGAR COLONY
1144       SAKARPURA BETON         MACHH BAKHRA                                               MACHHABAKHARA EAST
1145       SAKARPURA BETON         SHAKARPUR                                                      LAKHMINIYA
1146       SAKARPURA BETON         SHAKARPUR                                                      LOHANI TOLA
1147       SAKARPURA BETON         SHAKARPUR                                                      MOCHI TOLA
1148       SAKARPURA BETON         SHAKARPUR                                                      SAKARPURA NORTH
1149       SHOGDHI 2                         GARTHAN                                                          GARTHAN
1150       SHOGDHI 2                         GARTHAN                                                          NAYANAGAR